Та УБ хотын хэмжээнд захиалга авч байгаа 100 гаруй шинэ орон сууцны мэдээллийг 10,000 төгрөгөөр код авч нэвтэрч үзэх боломжтой. Сайт дээр зөвхөн төлбөртэй байгууллагын мэдээлэл ил харагдаж байгаа. ХҮСНЭГТЭЭР үзэх дээр дарвал илүү хялбар байх болно. Код авах заавар ЭНД ДАРАХ. 2022 ОНЫ 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 91910451 асууна уу.
Төлбөртэй 4 төсөл байна.