Та УБ хотын хэмжээнд захиалга авч байгаа 100 гаруй шинэ орон сууцны мэдээллийг 5000 төгрөгөөр код авч нэвтэрч үзэх боломжтой. Сайт дээр зөвхөн төлбөртэй байгууллагын мэдээлэл ил харагдаж байгаа болно. Код авах заавар ЭНД ДАРАХ. 2019 ОНЫ 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Төлбөртэй 15 төсөл байна.
1,800,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,000,000 төг
Баянгол дүүрэг
3,000,000 төг
Баянзүрх дүүрэг
1,350,000 төг
Хан-уул дүүрэг
2,150,000 төг
Баянгол дүүрэг
2,200,000 төг
Сүхбаатар дүүрэг
1,550,000 төг
Сүхбаатар дүүрэг
1,980,000 төг
Сонгинохайрхан дүүрэг
1,850,000 төг
Хан-уул дүүрэг
2,300,000 төг
Хан-уул дүүрэг
4,200,000 төг
Хан-уул дүүрэг