Шинэ орон сууцны код авах заавар

Хэрэглэгч төлбөрөө ГОЛОМТ Банкны 1245134930 тоот дансанд шилжүүлнэ. Гүйлгээний утга дээр зөвхөн хэрэглэгчийн утасны дугаар бичигдэнэ. ОронсууцЦЭГКОМ© хүсэлтийг хүлээж авсаны дараа хэрэглэгчийн утсанд 6 оронтой код илгээнэ. Илгээсэн кодыг КОД АШИГЛАХ гэсэн дээр оруулж нэвтэрч орно. Хэрэглэгчийн авсан КОДны эрх 1 сарын хугацаанд хүчинтэй. Хэрэглэгч төлбөрөө шилжүүлээд 86299966 дугаарт мэдэгдэнэ үү! 

ОронсууцЦЭГКОМ©

Маркетинг & Редакцийн зөвлөл